diumenge, 22 de desembre de 2013

PROJECTE APRENENTATGE SERVEI “EDUCAR EN FAMILIA”


Els projectes d'aprenentatge servei són una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte.

L’Institut públic d’Educació Secundària GABRIELA MISTRAL incorpora la metodologia dels projectes d’APS al CFGS d’Educació Infantil (EI) per a: 
 • Possibilitar als i a les alumnes l’adquisició de les capacitats professionals establertes al Cicle formatiu de Grau Superior d’EI en un entorn real d’aprenentatge curricular
 • Oferir a les famílies amb infants d’edats entre 0 i 6 anys que ho desitgin un recurs formatiu de suport a la seva funció parental.
El projecte d’APS “EDUCAR EN FAMILIA” s'emmarca curricularment dins del mòdul formatiu.

M1. Intervenció amb famílies del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil

Participants del projecte

Els participants del projecte són l’alumnat de 2n curs del CFGS d’Educació Infantil

L’alumnat segons el que estableix el currículum de CFGS D’EI ha rebut formació, principalment, sobre:
 • El desenvolupament socioafectiu del infant
 • Autonomia personal i de salut infantil
 • El desenvolupament cognitiu de l’infanti
 • Didàctica de l’educació infantil
 • El joc infantil i la seva metodologia
 • Expressió i comunicació infantil

Els destinataris del Projecte d’APS són les famílies del municipi de SVH amb infants entre 0 i 6 anys interessades en rebre formació sobre diferents aspectes del desenvolupament infantil dels seus fill/es.

Amb la col·laboració:
 • Pla Educatiu d’Entorn de SVH
 • EAP B-39 de SVH
 • FAPA
 • Escoles de SVH
 • Llars d’infants de SVH
Per a més informació:
 • Servei comunitari. Departament d’Ensenya-ment. Generalitat de Catalunya
 • http://www.xtec.cat/web/comunitat/serveicomunitari
 • Reporteducació: Pràctiques Educatives d’APS. Servei Educatiu Baix Llobregat 6
 • http://reporteducacio.cat/archives/tag/aps
 • Centre promotor d’Aprenentatge Servei
 • http://www.aprenentatgeservei.org/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada