dilluns, 13 de gener de 2014

Propostes de treball Escola i Família a l'Escola Sant Josep pel curs 2013-14

A l'Escola Sant Josep de Sant Vicenç, seguim en la línia de fomentar el treball compartit entre escola i família, així aquest curs 2013-14 oferirem dos espais de treball i diàleg compartit entre família i escola:


 1. Adreçat a les famílies d'educació infantil i cicle inicial.
  En aquestes sessions tractarem dels temes que més preocupen les famílies, entre d'altres parlarem de com ajudar a resoldre els dubtes, les pors i les inseguretats.Parlarem sobre les mares i els pares com a models(el que fem i el que diem en el dia a dia...),(els referents, les normes...),la comunicació(saber escoltar, el diàleg...), els iguals, el grup, la colla, els amics.
 2. Acompanyament i Suport Escolar Familiar, adreçat a les famílies de l'escola.
                                         
  Aquestes sessions tenen com objectiu oferir un suport a les famílies en la seva funció d'acompanyament escolar als seus fills.
A mesura que l'escolaritat va avançant, els deures escolars es van fent presents en el dia a dia de tots els nens i nenes. Constitueixen una bona oportunitat per participar en els processos d'aprenentatge dels nostres fills.
Avui dia, els pares s'impliquen més que mai en els deures escolars dels fills, però no sempre de forma adequada. Un mal suport pot generar dependència del nen i transmetre-li la idea que és incapaç de fer-los ell sol.
Entre tots, tot compartint experiències parlarem de com ho fem i de com ho podem millorar. No es tracta de donar receptes ni formules màgiques, es tracta de que cada pare i mare trobi el seu propi model parental i pugui desenvolupar els seus propis recursos i estratègies.

Elements de reflexió:
 • Han d’ajudar els pares amb els deures escolars?
 • Què vol dir implicar-se en els deures/tasques escolars dels fills?
 • Què vol dir l'afirmació:
  Ajudar el nostre fill a fer els deures, és no ajudar-lo.


diumenge, 22 de desembre de 2013

PROJECTE APRENENTATGE SERVEI “EDUCAR EN FAMILIA”


Els projectes d'aprenentatge servei són una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte.

L’Institut públic d’Educació Secundària GABRIELA MISTRAL incorpora la metodologia dels projectes d’APS al CFGS d’Educació Infantil (EI) per a: 
 • Possibilitar als i a les alumnes l’adquisició de les capacitats professionals establertes al Cicle formatiu de Grau Superior d’EI en un entorn real d’aprenentatge curricular
 • Oferir a les famílies amb infants d’edats entre 0 i 6 anys que ho desitgin un recurs formatiu de suport a la seva funció parental.

dissabte, 21 de desembre de 2013

Els models

El paper dels pares com a model és un factor de protecció molt important.
Els hàbits de consum paterns i els tòpics i falses creences sobre les drogues són un factor de risc molt important.

Encara que ha vegades sembla que passin de nosaltres, o que ens portin la contrària sistemàticament, els pares som un referent molt important.


Com et veus, com et veuen? (mares i fills)

Aquest vídeo ens mostra com es veuen un grup de mares i com les veuen els seu fills.

Com et veus, com et veuen? (mares i fills)