Acompanyament i Suport Escolar Familiar

Acompanyament i suport escolar familiar

Proposta de tallers Escola Sant Josep - Sant Vicenç


1ª Sessió dilluns 27 de gener a les 14:30


Activitat:


Autoconeixement per a pares i mares 
Sobre l'acompanyament a casa, la tasca d'educar i la participació en el funcionament del centre (extret de Família i Escola http://www.gencat.cat/ensenyamentAnimeu-vos a fer aquest qüestionari:

Han d’ajudar els pares amb els deures escolars?


Què vol dir implicar-se en els deures/tasques escolars dels fills?

Que els pares s’asseguin amb els nens a fer els deures genera dependència i, si el petit té dificultats, reforça la idea que no és capaç de fer-los ell sol .

Us recomanem la lectura d'aquest article:

Han d’ajudar els pares amb els deures escolars?

20/08/2013
Avui dia, els pares s'impliquen més que mai en els deures escolars dels fills, però no sempre de forma adequada. Un mal suport pot generar dependència del nen i transmetre-li la idea que és incapaç de fer-los ell sol.
Segons l’enquesta sobre els hàbits d’estudi dels nens espanyols deTNS Demoscopiael 80% dels estudiants de primària i el 45% dels de secundària reben ajuda per fer els deures . Enrique Martín Criado, professor de Sociologia a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, sosté que els pares dediquen diverses hores al dia a ajudar els fills amb els deures o a vigilar que els facin, una realitat que contrasta amb l’estès i fals discurs que el fracàs escolar es deu a que els pares no es preocupen per l’educació dels fills.
Gràcies a les millores en la conciliació laboral i familiar i a la millor formació dels pares, aquests van començar fa una dècada a involucrar-se més en l’ajuda en els deures dels fills. Segons explica la pedagoga Maite Rodríguez Estévez, que imparteix cursos per a educadors i terapeutes, “això ha fet que la relació entre pare i fill s’escolaritzi. El que importa són els resultats acadèmics. Tot gira al voltant d’aquesta necessitat i s’ha oblidat el fet d’inculcar valors, el joc, la responsabilitat... No hi ha temps per a altres coses durant les hores que passen junts”.
Implicar-se no significa fer els deures a l’alumne . “El pare ha d’adoptar la posició d’entrenador: organitzar i assessorar amb l’objectiu de millorar el rendiment, no córrer amb el jugador ni menjar les mateixes calories ni, per descomptat, patir les seves lesions”, argumenta la psiquiatra Orlanda Varela.
Les tasques s’han d’entendre com un compromís que l’alumne ha d’adquirir, però sense precisar de l’orientació constant d’una altra persona. En altres paraules, fer colzes sense ningú a la cadira del costat.Que els pares s’asseguin amb els nens a fer els deures genera dependència i, si el petit té dificultats, reforça la idea que no és capaç de fer-los ell sol .
A Finlàndia, aposten per l’aprenentatge cooperatiu i els deures a casa són individualitzats, per ampliar o investigar coneixement. És a dir, si, per exemple, un nen va malament en lectura, fa una activitat que tingui a veure amb això, si va malament en matemàtiques, farà problemes, etc.
Cal tenir en compte que també hi ha moltes diferències en les possibilitats de les famílies d’ajudar escolarment els fills. Els pares que tenen un menor nivell d’estudis només poden ajudar els nens durant els cursos inferiors de primària. I si intenten ajudar explicant conceptes que ells mateixos no van aprendre bé, poden fins i tot empitjorar les coses.
Molts estudis demostren que el rendiment acadèmic està molt associat a l’origen social de l’estudiant, la professió dels pares, l’estructura de la família i, finalment, el gènere . És a dir, hi ha un desequilibri en les oportunitats educatives. Els pares amb estudis superiors poden ajudar els fills fins a cursos molt avançats. Això produeix una enorme desigualtat per origen social, que s’accentua a mesura que els nens pugen de curs. A això s’hi suma, a més, que les famílies amb més recursos materials poden contractar classes en acadèmies o particulars.
Segons el sociòleg Martín Criado, autor de La escuela sin funciones: crítica de la sociología de la educación, “és molt més igualitari i eficaç que els deures es facin a l’escola sota la supervisió de professors. Enviar-los a casa genera desigualtat, en traspassar part de la responsabilitat de la instrucció a les famílies . El col·legi deixa que actuïn totes les desigualtats de recursos culturals i econòmics entre uns i altres”.
Referència bibliogràfica:
Ayudarle a hacer los deberes no es ayudarle. El País , 2013 [accés: 21 de gener de 2013]. 

2ª sessió:

Activitat:

Escoltar l'àudio del programa emès a Catalunya Ràdio 

Blog de pares. Com ajudar els fills amb els estudis? 


(10 minuts), on el professor Ramon Casals de l'Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat exposa els aspectes més importants a tenir en compte per fer un bon seguiment escolar dels fills a casa.

Activitat:


Article: Ajudar-lo a fer els deures no és ajudar-lo


el país

Ayudarle a hacer los deberes no es ayudarle

Los padres se implican más que nunca en las tareas escolares, no siempre de forma adecuada

Hollande propone que se hagan en la escuela con supervisión para evitar desigualdades

Los padres, con una mayor formación, comenzaron a involucrarse más en los deberes hace una década. / GETTY
Faltan tres días para los exámenes de Matemáticas y Ciencias de Álvaro, de 10 años, que estudia en un colegio concertado con fama de duro. Miguel, su padre, se sacaba las castañas del fuego a su edad, pero estos días se tomará la tarde para repasar juntos las materias más duras. ¿Es necesario? ¿Perjudica a su autonomía? “Los padres y, sobre todo, las madres de todos los estratos sociales dedican varias horas diarias a ayudar a sus hijos con los deberes o a vigilar que los hagan. Y esta realidad contrasta con el extendido y falso discurso de que el fracaso escolar se debe a que los padres no se preocupan por la educación de sus hijos”, sostiene Enrique Martín Criado, profesor de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. El 80% de los estudiantes de primaria reciben ayuda y el 45% de los de secundaria, según la Encuesta sobre los hábitos de estudio de los niños españoles de TNS Demoscopia.
“Los padres empezaron a involucrase hace más de una década. No solo por las medidas de conciliación familiar, también porque los padres de ahora tienen al menos estudios medios, algo de lo que no disfrutaron las generaciones anteriores”, explica la pedagoga Maite Rodríguez Estévez, que imparte cursos para educadores y terapeutas. “Eso ha hecho que la relación padre-hijo se escolarice. Lo que importa son los resultados académicos. Todo gira alrededor de esa necesidad y se ha olvidado el inculcar valores, el juego, la responsabilidad... No hay tiempo para otras cosas en las horas que pasan juntos”. La también maestra pone como ejemplo las actividades extraescolares que ya no son en su mayoría deportivas —como tradicionalmente—, sino clases de refuerzo o de inglés. “Hay una obsesión por la cantidad, cuando no se trata de echarle horas”.
Implicarse no puede significar hacerle los deberes al alumno. “El padre se tiene que poner en la posición del entrenador. Un entrenador no corre con el jugador ni tiene que comer las mismas calorías, ni, por supuesto, sufrir sus lesiones. Un entrenador tiene dos funciones fundamentales: organizar y asesorar con el objetivo de mejorar el rendimiento”, argumenta la psiquiatra Orlanda Varela.
Como ella opina la mayoría de expertos. “Las tareas deben entenderse como un compromiso que el alumno debe adquirir, pero sin precisar de la orientación constante de otra persona”, recalca el equipo pedagógico del Liceo Francés de Madrid. En otras palabras, codos sin nadie en la silla de al lado.
“Hacer los deberes con él genera dependencia y si el niño tiene dificultades refuerza la idea de que no es capaz de hacerlo él solo”, enfatiza Rodríguez Estévez, que coordina la página www.preparadosparaaprender.com. “En Finlandia apuestan por el aprendizaje cooperativo y los deberes en casa son individualizados, para ampliar o investigar conocimiento. Si un niño va mal en lectura hace una actividad que tenga que ver con eso. Si va mal en matemáticas, problemas...”.
“Pero hay muchas diferencias en la posibilidad que tienen las familias de ayudar escolarmente a los hijos. Los padres que tienen menor nivel de estudios solo pueden en los cursos inferiores de primaria. Más allá, están perdidos. Y si intentan socorrer explicándoles conceptos que ellos no aprendieron bien, pueden incluso empeorar las cosas”, alerta Martín Criado, que trabaja en estos momentos en un estudio sobre maternidad y clase obrera. Pregunta a las mujeres encuestadas por su rutina y las madres le explican que dedican una o dos horas (dependiendo del curso) al día a ayudar a sus hijos con las tareas escolares.


El 80% de alumnos de primaria y el 45% de los de secundaria recibe ayuda
Muchos estudios —como el informe PISA de 2009 (véanse los gráficos)— demuestran que el rendimiento académico está muy asociado al origen social del estudiante, la profesión de sus padres, la estructura de su familia y, finalmente, el género. Es decir, existe un desequilibrio en las oportunidades educativas. “Los padres con estudios superiores pueden ayudar a sus hijos hasta cursos avanzados. Ello produce una enorme desigualdad por origen social, que se acentúa a medida que se asciende de curso. A ello se le suma, además, que las familias con más recursos materiales pueden contratar academias o clases particulares”, se lamenta Martín Criado, autor de La escuela sin funciones: crítica de la sociología de la educación.
“Es mucho más igualitario y eficaz que los deberes se hagan en la escuela bajo la supervisión de profesores. Mandarlos a casa genera desigualdad, al traspasar parte de la responsabilidad de la instrucción a las familias. El colegio deja que actúen todas las desigualdades de recursos culturales y económicos entre unos y otros”, cuenta sobre su apuesta el sociólogo. “Que las tareas se hagan en el colegio es lo que propone la nueva ley educativa que está preparando el Gobierno de François Hollande”, prosigue esperanzado.
El pasado octubre, al poco de llegar a la presidencia de Francia, Hollande informó de este cambio en los deberes escolares. Su ministro de Educación, Vicent Peillon, lo argumentó así en una entrevista en Le Monde: “Deseamos una sociedad justa. Una escuela que ofrezca las mismas posibilidades de éxito a todos. Y eso pasa por acompañar a los alumnos en su trabajo personal, en vez de hacer uso de recursos privados, como ocurre demasiado hoy día”.


El apoyo mal hecho puede generar dependencia, dice una profesora
En la Comunidad Valenciana el próximo año se pondrá en marcha un proyecto pionero, Club de Deberes, que aún se está perfilando y que sigue esta senda igualitaria que está dispuesto a implantar Hollande. “Ha sido una propuesta de un grupo de profesores jubilados que quieren apoyar en horario extraescolar en los centros. La idea es que actúen de voluntarios ellos y estudiantes de Magisterio que quieran adquirir experiencia”, explica la popular Beatriz Garbó, directora general de Calidad Educativa de la Comunidad Valenciana. “No todos los padres saben hacer una integral o analizar sintácticamente una frase. Pensamos, sobre todo, que vayan los hijos de familias desfavorecidas. Ahora tenemos que ver qué colegios se apuntan, que las asociaciones de padres y madres nos pasen una relación de nombres…”. La localidad que va a servir de conejillo de indias es Castellón: “Una ciudad de 200.000 habitantes fácil de controlar. Si va bien, extenderemos el club a otros sitios”.
Intervenir en los deberes no es bueno, pero familiarizarse en el hogar con otros idiomas les facilita a los niños el aprendizaje. En el Estudio europeo de competencia lingüística (2012), Sara de la Rica y Ainara González San Román, de la Universidad del País Vasco, han comparado a los alumnos españoles, con muy bajos resultados en inglés, con los suecos, orgullosos de su excelente nivel. Y, además de otros condicionantes, consideran que es importante el uso de inglés en el entorno familiar “para que este pueda desarrollar una capacidad auditiva desde edades tempranas que mejore su rendimiento en comprensión lectora en inglés, y a su vez progrese su expresión escrita y destreza auditiva”.
Claro que hablar la lengua franca en casa no es fácil cuando solo el 20,4% de los padres españoles la domina, frente al 78% de los suecos. Aunque, paradójicamente, los españoles comienzan a estudiar inglés antes y le dedican muchas más horas a la semana, “el hecho de que [los suecos] en el hogar puedan estar más expuestos compensa”, subrayan en su informe De la Rica y González San Román.


“Todo gira alrededor de la escuela. Se olvidan los valores”, opina una experta
Escolarizar al niño en un idioma que no es el propio causa cierto miedo a los padres. Quieren que, a diferencia de ellos, su hijo se desenvuelva en otra lengua, pero temen no poder ayudarle en las tareas o entenderse con su profesorado. El bilingüismo en la enseñanza está en plena expansión y en no mucho tiempo no habrá opción de elegir si se prefiere o no este sistema. “Aunque se tenga miedo a no controlar el idioma, en realidad es mejor, porque no hay la tentación de corregir los deberes”, tranquiliza Varela, que trabaja en Sinews, un gabinete madrileño de terapia multilingüe. Pero matiza: “Por supuesto, las cosas se complican si el hijo tiene alguna dificultad de aprendizaje en otro idioma y los padres no dominan suficiente la otra lengua. Puede necesitar una ayuda extra y lo ideal es tener un profesor de apoyo que le enseñe a estudiar y el idioma. Nosotros tenemos cada vez más clases de este tipo”.
En el Liceo Francés de Madrid también consideran que la función paterna es la de organizar el tiempo y el espacio adecuados para las tareas, pero añaden: “Si además quieren participar en el contenido de los deberes pueden hablar de estos en su propia lengua y posteriormente sus hijos escribir en francés o en otros idiomas”.
La gran mayoría de los alumnos del Colegio Británico de Madrid son niños de origen español y eso condiciona —y les gusta remarcarlo de antemano— la forma de trabajar del profesorado del centro. “Todo está muy medido, coordinado por cada departamento, no es cada profesor quien decide sus deberes. Están pensados para que los haga el niño solo en un tiempo determinado: 10 minutos, 20… Si no es capaz de terminarlos o no sabe cómo, hay que informar al colegio para adaptar las tareas al niño”, explica Silvia Prado, directora de comunicación de este colegio del British Council.


“El padre debe actuar como un entrenador”, dice una psiquiatra
“La metodología británica de enseñanza es distinta a la española y los padres tienen algo de miedo cuando los niños son pequeños, pero en cuanto se habitúan todo va bien. Por ejemplo, las matemáticas británicas a los cinco o seis años son muy distintas y por eso organizamos talleres para padres. Muchos acuden. Aunque trabajen mucho se implican en la educación de sus hijos. También les despista el sistema de lectura, que es muy fonético”, cuenta Prado.
La enseñanza en las lenguas cooficiales también preocupa. Según el estudio Creencias y actitudes lingüísticas de la población castellanohablante hacia el euskera, del grupo de investigación Amarauna de Unesco Etxea, el 53% de los padres aprende o aprendería este laberíntico idioma (solo uno de cada 10 lo hace) en primer o segundo lugar para ayudar a sus hijos con los deberes. Atrás quedan la comunicación con los vascohablantes, el sentido de pertenencia a una tierra o el deseo de preservarla.
Interesarse por los deberes ya está en la cabeza de todos los padres, el objetivo ahora es implicarles en las actividades del centro. Por ahora, una utopía. Acuden a ellas un 32%, el doble que a las reuniones, y eso por no hablar de la engorrosa organización, a la que solo se anima un pírrico 4% de los padres, según el estudio La participación de las familias en la escuela pública (2008), de Jordi Garreta. Tiempo al tiempo.


Recomendaciones con sentido común

El padre no debe sentarse en una silla al lado del estudiante porque transmite mensajes negativos: “No sabes hacerlo solo”, “descuida, que yo me ocupo”.
No hay que corregir los ejercicios en casa. El objetivo no es llevarlos perfectos, sino probar a hacerlos para ser conscientes de la dificultad. El profesor corrige mejor; hay que oírle.
No hay que dedicar toda la tarde a estudiar. Mejor si juega con los amigos en algún parque; mejora la concentración al llegar a casa.
El niño tiene que anotar en una agenda los deberes, lecciones a estudiar, trabajos a entregar y fechas de examen.
Hay que comenzar por una tarea breve y sencilla para calentar motores y luego hacer la menos agradable. Reservar para el final algo liviano y entretenido.
Un reloj en la mesa ayuda a controlar el tiempo.
Recordar que no es posible mantener la atención ininterrumpidamente más de 40 minutos.
Es recomendable estudiar en un lugar de la casa que no sea de uso común, con el móvil apagado.
Hay que comprobar que ha corregido en clase los deberes y en qué ha fallado.
Per realitzar un bon seguiment i acompanyament escolar és necessari que la família i l'escola treballeu conjuntament, amb coherència i coordinació, de manera que allò que es diu a l'escola ho reforceu des de casa, i a l'inrevés.
D'aquesta manera, família i escola treballareu amb un objectiu comú.

En general, per fer un seguiment escolar adequat dels vostres fills i treballar per aconseguir l'èxit escolar és convenient que:
 • Tingueu una bona comunicació amb el centre educatiu i actueu de manera coherent i coordinada.
 • Disposeu d'un lloc per estudiar a casa que reuneixi unes condicions mínimes: espai ben il·luminat, sense sorolls ni objectes que els puguin distreure. També poden ser molt útils espais públics com les biblioteques o els punts de trobada municipal per a joves.
 • Ajudeu els vostres fills a marcar-se objectius clars a curt, mitjà i llarg termini, i a planificar-se per aconseguir-los.
 • Superviseu les tasques escolars que han de realitzar a casa i marqueu horaris i rutines perquè facin cada dia els deures.
 • Sigueu exigents amb les seves responsabilitats escolars diàries i, si cal, marqueu normes per aconseguir-ho.
 • Valoreu l'esforç, la constància, la dedicació i el progrés dels vostres fills en les tasques diàries.
 • Apliqueu en les tasques diàries de casa els aprenentatges que es fan a l'escola.
 • Us interesseu per quins treballs estan fent, les sortides que tenen, els exàmens previstos, els resultats que estan obtenint, les dificultats amb què es troben; així donaran més valor a allò que fan a l'escola.
 • Us interesseu per les seves relacions amb els companys de classe, professors i monitors de menjador.
 • Els feu reflexionar sobre la necessitat de tenir una actitud positiva a l'aula i davant dels aprenentatges.
 • Els feu pensar en la importància de la tasca dels mestres i professors, i en reconegueu l'autoritat.
 •  Poseu llibres al seu abast i els ajudeu a planificar un temps per gaudir de la lectura.
El paper dels pares en l'educació dels fills:
Artícle de La Vanguàrdia 17/02/2013
Els deures nó són per als pares!
Els deures de l'escola no són per als pares
La família ha d’ajudar que l’alumne adquireixi rutines i responsabilitat
El paper dels pares és crear l’atmosfera adequada, motivar l’alumne i acceptar el criteri del professor Pels pedagogs, és “irracional” que els nens carreguin “amb més de vuit hores de feina cada dia”
En la immensa majoria dels col·legis d’Espanya, la jornada escolar no s’acaba quan els conserges tanquen les portes del centre, sinó que es trasllada a casa de cadascun dels alumnes mitjançant els deures. Aquestes tasques escolars han generat debats gairebé eterns sobre la seva conveniència, però en el dia a dia els pares es plantegen quin paper els pertoca. Sobretot, si es parteix del supòsit que aquesta peça quotidiana de l’ensenyament busca, a més de reforçar el procés d’aprenentatge dels petits, enfortir el pont entre els alumnes, les seves famílies i l’escola.
DANI DUCH
Luciano Montero, psicòleg especialitzat en família i educació, adverteix que “la feina fonamental s’ha de fer a l’escola; la de casa ni tan sols és necessària per si mateixa, ja que el que busca és que els nois comencin a treballar amb autonomia. que adquireixin hàbits”. Els especialistes en educació insisteixen que, en tot cas, els progenitors no han d’exercir de professors (“Els pares arriben on arriben, i això no vol dir que deixin de donar suport al progrés educatiu dels fills”, assenyala Montero) ni han d’acabar fent els deures dels nens, òbviament.
María José Rodrigo, catedràtica de Psicologia Evolutiva i Educació de la Universitat de La Laguna, diu que el principal objectiu de les famílies és “generar l’atmosfera i l’escenari adequats, motivar l’alumne, donar sentit en el món real al que estudia i als aprenentatges, i donar suport al criteri del professor, tant si s’hi està d’acord com si no”.
Més enllà dels continguts abordats, la catedràtica de Psicologia de l’Educació de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) Elena Martín recalca el paper simbòlic dels deures. “Suposa dedicar una estona –explica– a treballar en els temes de l’escola. Així es dóna valor a les tasques que fa l’alumne, i l’alumne veu que la família es preocupa pel que fa i, alhora, dóna importància al que demana el professor”.
Rodrigo planteja el paper dels pares envers els deures com un dels aspectes de la denominada parentalitat positiva. “A l’acompanyament en les activitats diàries, entre les quals hi ha fer les tasques escolars, s’uneix el foment de les vinculacions afectives, el consell i la supervisió de normes, el reconeixement dels mèrits, en lloc del càstig físic...”. Segons aquesta responsable de la confecció de programes d’educació parental, els problemes amb els deures tenen a veure, en part, amb la tradicional difícil comunicació entre família i escola: “Hi ha un desacord entre el que esperen uns i altres. Els pares de vegades no atribueixen als professors l’autoritat i categoria que mereixen, mentre que des d’algunes escoles es demana als progenitors que facin de professors i ajudin en tasques que s’haurien de fer a l’aula”.
Juan Antonio Planas, president de Copoe (Confederació d’Organitzacions de Psicopedagogia i Orientació a España), expressa la seva preocupació per la quantitat de temps que ocupen els deures. El 2007, el 47% dels alumnes de 6è de primària que van dur a terme la prova de diagnòstic del Ministeri d’Educació ja va assegurar que dedicava entre una i dues hores diàries als deures. Un altre 30% afirmava que les tasques escolars li consumia més de dues hores diàries.
Segons l’opinió de Planas, resulta “irracional i antipedagògic” que les criatures carreguin “amb més de vuit hores de feina entre les sis hores de l’escola, les activitats extraescolars i els deures que porten a casa”. “És un fenomen més acusat en els entorns urbans, on es tendeix a omplir el temps dels nens amb activitats extraescolars”.
No és tant un debat pedagògic, assegura, com social, centrat en la conciliació. Una i altra vegada els experts consultats mostren la seva preocupació pels desajustos que generen els interminables horaris laborals dels progenitors. També expressen la seva preocupació pel risc que els deures es converteixin en un element de discriminació per als alumnes amb famílies amb nivells socioeducatius més baixos, que no poden ajudar els fills encara que es tracti de tasques simples o no es poden permetre pagar un professor particular o una acadèmia.
Dedicar l’atenció deguda a les tasques escolars, assenyala Elena Martín, no pot suposar “menjar-se la possibilitat de fer un altre tipus d’activitat i de descansar”. Així, els pares han d’orientar també en la gestió del temps i l’organització de les activitats. Tot això, recorda la catedràtica de la UAM, acaba repercutint, a més a més, en el rendiment acadèmic.
Sobre la qüestió de quan han de començar els petits a tenir deures amb regularitat, Luciano Montero situa la introducció gradual amb l’inici de primària: a 1r, 10 minuts; a 2n, entre 15 i 20 minuts; a 3r, entre 20 i 25...
A part del risc que la quantitat de tasques sigui excessiva, Martín adverteix sobre les activitats “repetitives i poc interessants”, i es mostra partidària d’“uns deures assenyats i atractius, que no siguin sempre el mateix”. Segons la seva opinió. les tasques escolars són una manifestació més d’un concepte del que és aprendre, com els llibres de text o les determinades maneres d’ensenyar dels professors.

La Vanguardia (Català) - dom, 17 feb 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada